INTERPELACJE POSŁÓW W SPRAWIE ALIMENTÓW I DŁUŻNIKÓW WOBEC DZIECI

Po kolei interpelacje poselskie

Zapytanie nr 921
w sprawie zwiększenia skuteczności ściągalności zadłużeń alimentacyjnych

ZgłaszającyJarosław Tomasz Jagiełło
Adresatminister pracy i polityki społecznej
Data wpływu13-04-2012
Data ogłoszenia26-04-2012 - posiedzenie nr 13
Odpowiedź:
OdpowiadającyJacek Męcina - sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu14-05-2012
Data ogłoszenia24-05-2012 - posiedzenie nr 15
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?SelectResult

Interpelacja nr 9981
w sprawie kryterium progów dochodowych przy przyznawaniu zasiłków alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego

ZgłaszającyMarek Matuszewski
Adresatminister pracy i polityki społecznej
Data wpływu01-10-2012
Data ogłoszenia11-10-2012 - posiedzenie nr 23
Odpowiedź:
OdpowiadającyJacek Męcina - sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu30-10-2012
Data ogłoszenia22-11-2012 - posiedzenie nr 27
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?SelectResult
Interpelacja nr 13340
w sprawie odbierania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym

ZgłaszającyMaciej Banaszak
Piotr Chmielowski
Krzysztof Kłosowski
Adresatminister pracy i polityki społecznej
Data wpływu04-01-2013
Data ogłoszenia24-01-2013 - posiedzenie nr 32
Odpowiedź:
OdpowiadającyElżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu01-02-2013
Data ogłoszenia07-02-2013 - posiedzenie nr 33
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?SelectResultInterpelacja nr 18623
w sprawie systemu pomocy osobom uprawnionym i pobierającym świadczenia alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego

ZgłaszającyŁukasz Borowiak
Adresatminister pracy i polityki społecznej
Data wpływu03-06-2013
Data ogłoszenia20-06-2013 - posiedzenie nr 44
Odpowiedź:
OdpowiadającyElżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu04-07-2013
Data ogłoszenia11-07-2013 - posiedzenie nr 45
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?SelectResultInterpelacja nr 20009
w sprawie alimentów na rzecz rodziców, którzy nie sprawowali odpowiedniej opieki nad swoimi dziećmi

ZgłaszającyJohn Abraham Godson
Adresatminister pracy i polityki społecznej (adresat zmieniony)
minister sprawiedliwości
Data wpływu24-07-2013
Data ogłoszenia29-08-2013 - posiedzenie nr 47
Odpowiedź:
OdpowiadającyMichał Królikowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Data wpływu29-08-2013
Data ogłoszenia12-09-2013 - posiedzenie nr 48
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?DoSearchNewByIndexInterpelacja nr 20859
w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

ZgłaszającyKrzysztof Brejza
Adresatminister pracy i polityki społecznej
Data wpływu09-09-2013
Data ogłoszenia26-09-2013 - posiedzenie nr 50
Odpowiedź:
OdpowiadającyElżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu25-09-2013
Data ogłoszenia10-10-2013 - posiedzenie nr 51
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?SelectResultInterpelacja nr 22258
w sprawie niewypłacania alimentów

ZgłaszającyMałgorzata Niemczyk
Adresatminister pracy i polityki społecznej
Data wpływu31-10-2013
Data ogłoszenia07-11-2013 - posiedzenie nr 53
Odpowiedź:
OdpowiadającyElżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu20-11-2013
Data ogłoszenia05-12-2013 - posiedzenie nr 55

http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?DoSearchNewByIndex

Interpelacja nr 23726
w sprawie niewypłacania alimentów

ZgłaszającyMałgorzata Niemczyk
Adresatminister sprawiedliwości
Data wpływu09-01-2014
Data ogłoszenia23-01-2014 - posiedzenie nr 59
Odpowiedź:
OdpowiadającyWojciech Hajduk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Data wpływu05-02-2014
Data ogłoszenia20-02-2014 - posiedzenie nr 61


http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?DoSearchNewByIndex


Interpelacja nr 26313
w sprawie niektórych problemów związanych z działalnością funduszu alimentacyjnego oraz alimentacją dzieci przez rodziców biologicznych

ZgłaszającyMaria Zuba
Adresatminister pracy i polityki społecznej
Data wpływu08-05-2014
Data ogłoszenia29-05-2014 - posiedzenie nr 68
Odpowiedź:
OdpowiadającyElżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu11-06-2014
Data ogłoszenia25-06-2014 - posiedzenie nr 70
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?SelectResult


Zapytanie nr 6437
w sprawie alimentów

ZgłaszającyMałgorzata Niemczyk
Adresatminister sprawiedliwości
Data wpływu24-03-2014
Data ogłoszenia03-04-2014 - posiedzenie nr 65
Odpowiedź:
OdpowiadającyWojciech Hajduk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Data wpływu18-04-2014
Data ogłoszenia24-04-2014 - posiedzenie nr 66

http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?SelectResult


Interpelacja nr 30402
w sprawie zwiększenia skuteczności ściągania alimentów

ZgłaszającyJoanna Fabisiak
Adresatminister pracy i polityki społecznej
Data wpływu13-01-2015
Data wysłania20-01-2015
Odpowiedź:
OdpowiadającyElżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu04-02-2015

http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?DoSearchNewByIndex

Interpelacja nr 30770
w sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

ZgłaszającyStanisław Szwed
Adresatminister pracy i polityki społecznej
Data wpływu03-02-2015
Data wysłania05-02-2015
Odpowiedź:
OdpowiadającyElżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu12-02-2015

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=30770&view=null

Interpelacja nr 30932
w sprawie zasądzonych i niewypłaconych alimentów dla dzieci i młodzieży

ZgłaszającyJózef Lassota
Anna Nemś
Adresatminister sprawiedliwości
Data wpływu06-02-2015
Data wysłania12-02-2015
Odpowiedź:
OdpowiadającyJerzy Kozdroń - sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Data wpływu03-03-2015

http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?DoSearchNewByIndex


Interpelacja nr 31052
w sprawie pomocy osobom uprawnionym do alimentów

ZgłaszającyŁukasz Krupa
Adresatminister pracy i polityki społecznej
Data wpływu11-02-2015
Data wysłania17-02-2015
Odpowiedź:
OdpowiadającyElżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu05-03-2015


http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?DoSearchNewByIndex


Interpelacja nr 31045
w sprawie funkcjonowania funduszu alimentacyjnego

ZgłaszającyTadeusz Tomaszewski
Adresatminister pracy i polityki społecznej
Data wpływu11-02-2015
Data wysłania17-02-2015
Odpowiedź:
OdpowiadającyElżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu05-03-2015


http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?DoSearchNewByIndex

Interpelacja nr 31166
w sprawie funduszu alimentacyjnego i ściągalności alimentów

ZgłaszającyJoachim Brudziński
Michał Jach
Adresatprezes Rady Ministrów
Data wpływu16-02-2015
Data wysłania20-02-2015
Odpowiedź:
OdpowiadającyElżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu12-03-2015
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=31166


Interpelacja nr 31584
w sprawie trudności związanych z płaceniem alimentów

ZgłaszającyMałgorzata Niemczyk
Adresatminister sprawiedliwości
Data wpływu05-03-2015
Data wysłania17-03-2015
Odpowiedź:
OdpowiadającyMonika Zbrojewska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Data wpływu03-04-2015
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=31584Interpelacja nr 31409
w sprawie kryteriów finansowych dla matek samotnie wychowujących dzieci, ubiegających się o alimenty

ZgłaszającyPiotr Łukasz Babiarz
Piotr Krzysztof Ćwik
Adresatminister pracy i polityki społecznej
Data wpływu23-02-2015
Data wysłania04-03-2015
Odpowiedź:
OdpowiadającyElżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu18-03-2015
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?SelectResultInterpelacja nr 31412
w sprawie zwiększenia skuteczności ściągania alimentów przez komorników sądowych

ZgłaszającyJoanna Fabisiak
Adresatminister sprawiedliwości
Data wpływu23-02-2015
Data wysłania04-03-2015
Odpowiedź:
OdpowiadającyJerzy Kozdroń - sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Data wpływu26-03-2015
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?SelectResult


Interpelacja nr 31732
w sprawie progu dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

ZgłaszającyJanina Okrągły
Adresatminister pracy i polityki społecznej
Data wpływu13-03-2015
Data wysłania24-03-2015
Odpowiedź:
OdpowiadającyElżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu09-04-2015

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=31732


Interpelacja nr 31733
w sprawie skuteczniejszej egzekucji zobowiązań dłużników alimentacyjnych oraz przeprowadzenia kampanii społecznej potępiającej ukrywanie dochodów przez osoby zobowiązane do płacenia alimentów na rzecz dzieci

ZgłaszającyJanina Okrągły
Adresatminister pracy i polityki społecznej
Data wpływu13-03-2015
Data wysłania24-03-2015
Odpowiedź:
OdpowiadającyElżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu09-04-2015


http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?DoSearchNewByIndexInterpelacja nr 31937
w sprawie skuteczności egzekwowania alimentów

ZgłaszającyBarbara Bartuś
Adresatminister pracy i polityki społecznej
Data wpływu23-03-2015
Data wysłania27-03-2015
Odpowiedź:
OdpowiadającyElżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu15-04-2015

http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?DoSearchNewByIndex

Interpelacja nr 32022
w sprawie świadczeń alimentacyjnych przyznawanych z funduszu alimentacyjnego

ZgłaszającyJózef Lassota
Anna Nemś
Adresatminister pracy i polityki społecznej
Data wpływu27-03-2015
Data wysłania08-04-2015
Odpowiedź:
OdpowiadającyElżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu28-04-2015
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?DoSearchNewByIndexInterpelacja nr 32082
w sprawie funduszu alimentacyjnego

ZgłaszającyMirosław Koźlakiewicz
Adresatminister pracy i polityki społecznej
Data wpływu31-03-2015
Data wysłania08-04-2015
Odpowiedź:
OdpowiadającyElżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu23-04-2015
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?SelectResult
Interpelacja nr 32241
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków rodzinnych

ZgłaszającyArtur Dunin
Adresatminister pracy i polityki społecznej
Data wpływu10-04-2015
Data wysłania17-04-2015
Odpowiedź:
OdpowiadającyElżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu06-05-2015
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?DoSearchNewByIndexZapytanie nr 8242
w sprawie pomocy państwa rodzicom samotnie wychowującym dzieci

ZgłaszającyCezary Olejniczak
Adresatminister pracy i polityki społecznej
Data wpływu18-05-2015
Data wysłania22-05-2015
Odpowiedź:
OdpowiadającyElżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu10-06-2015
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=ZAP&nr=8242&view=null
Interpelacja nr 33222
w sprawie doprecyzowania art. 209 ustawy Kodeks karny dotyczącego dłużników alimentacyjnych

ZgłaszającyStanisław Szwed
Adresatminister sprawiedliwości
Data wpływu18-06-2015
Data wysłania23-06-2015
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?DoSearchNewByIndex
Interpelacja nr 32241
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków rodzinnych

ZgłaszającyArtur Dunin
Adresatminister pracy i polityki społecznej
Data wpływu10-04-2015
Data wysłania17-04-2015http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacja.xsp?documentId=1659AF45436A2834C1257E2600495782&view=5Interpelacja nr 32485
w sprawie uchylania się od płacenia alimentów

ZgłaszającyMarcin Święcicki
Adresatprezes Rady Ministrów
Data wpływu27-04-2015
Data wysłania05-05-2015
Odpowiedź:
OdpowiadającyElżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu02-06-2015
odpowiedź niezadowalająca
Interpelacja ponowna:
Adresatprezes Rady Ministrów
Data wpływu16-06-2015
Data wysłania23-06-2015

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=32485


Interpelacja nr 32969
w sprawie zmian w kryteriach przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

ZgłaszającyArtur Dunin
Adresatminister pracy i polityki społecznej
Data wpływu02-06-2015
Data wysłania11-06-2015
Odpowiedź:
OdpowiadającyElżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu25-06-2015


Interpelacja nr 33222
w sprawie doprecyzowania art. 209 ustawy Kodeks karny dotyczącego dłużników alimentacyjnych


ZgłaszającyStanisław Szwed
Adresatminister sprawiedliwości
Data wpływu18-06-2015
Data wysłania23-06-2015

http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?SelectResult

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wasze komentarze są mile widziane :)
Cenię konstruktywną krytykę. Nie lubię spamu.
Będę więc kasować komentarze, które są:
obraźliwe,
niezwiązane z tematem wpisu,
napisane jedynie po to, by zareklamować jakąś stronę.